THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

“FBV là tâm huyết của tất cả chúng tôi mà không phải của riêng ai. Thời kỳ đầu xây dựng công ty chúng tôi phải trải qua vô vàn những khó khăn để chen chân vào nền công nghiệp xây dựng. Thế nhưng chúng tôi cũng đã vượt qua, tồn tại và phát triển đến bây giờ. Và tài sản lớn nhất hiện hữu tại công ty chúng tôi chính là con người. Chúng tôi biết ơn tất cả con người FBV, bằng khối óc, nhiệt huyết & đoàn kết của chính những con người này đã tạo dựng nên FBV ngày nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, mang đến những giá trị cho xã hội, & mang FBV đi sánh vai với nền công nghiệp xây dựng hiện đại.
Lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến các cộng sự của mình: Hãy lao động với trí lực & cái tâm của nghề xâydựng. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công!”
                                                                                                    TGĐ PHẠM HỒNG SƠN