Dự án Five Star

1035

QUI MÔ

  • Tổng diện tích : 20.078ha
  • Khu công trình công cộng : 1,67% (3.350 m2)
  • Công viên xanh : 6,27% (12.595 m2)
  • Đất ở: 54,12% (108.661 m2)
  • Đất hạ tầng kỹ thuật: 0,3% (75.574 m2),
  • Ðường giao thông: 37,64% (60.100 m2)

Đất Xanh Construction (DXC) là nhà thầu chính thi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm các hạng mục: Đường giao thông, thoát nước thảy, thoát nước mưa và cấp nước cho toàn bộ dự án. Tổng đơn giá gói thầu là hơn 60 tỷ đồng.