Loading...

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN QA-QC
Thỏa thuận
20/06/2022
TRƯỞNG PHÒNG QA-QC
Thỏa thuận
20/06/2022
TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ THIẾT KẾ & BIỆN PHÁP THI CÔNG
Thỏa thuận
04/07/2022
NHÂN VIÊN BIỆN PHÁP THI CÔNG
Thỏa thuận
04/07/2022
NHÂN VIÊN QA/QC XÂY DỰNG
Thỏa thuận
04/07/2022