Loading...

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN SHOPDRAWING
Thỏa thuận
12/07/2022
NHÂN VIÊN QA-QC
Thỏa thuận
20/06/2022
TRƯỞNG PHÒNG QA-QC
Thỏa thuận
20/06/2022
CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN QS MEP CÔNG TRÌNH
Thỏa thuận
04/07/2022
TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ THIẾT KẾ & BIỆN PHÁP THI CÔNG
Thỏa thuận
04/07/2022
NHÂN VIÊN BIỆN PHÁP THI CÔNG
Thỏa thuận
04/07/2022
NHÂN VIÊN QA/QC XÂY DỰNG
Thỏa thuận
04/07/2022
GIÁM SÁT XÂY DỰNG
Thỏa thuận
04/07/2022
THỦ KHO CÔNG TRÌNH
Thỏa thuận
04/07/2022