Loading...

TẬP THỂ FBV NĂM 2019


"Giá trị của một công ty được tạo nên từ chính sức mạnh & sự đoàn kết của một tập thể"!

Giá trị của một công ty được tạo nên từ chính sức mạnh & sự đoàn kết của một tập thể!

TẬP THỂ CBNV FBV tại toà nhà số 199 Điện Biên Phủ - Phường 15 - Quận Bình Thạnh- TP.HCM

60047000_2297415523850131_641175369604399104_n

Đội ngũ Ban Lãnh Đạo FBV

60246833_2297415470516803_573326521394003968_n

Tập thể Cán bộ nhân viên Khối Văn Phòng

60550973_2297415487183468_4138546524109930496_n

Tập thể Cánbộ nhân viên Khối Văn Phòng

Tin tức khác
Xem thêm