Loading...

FBV TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHO NHIỀU CBNV CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC


Ban Tổng Giám Đốc FBV trao quyết định bổ nhiệm cho các Cán bộ nhân viên FBV có thành tích làm việc xuất sắc trong thời gian vừa qua
 
Ngày 29/06, Ban Tổng giám đốc FBV đã có cuộc họp bất ngờ và trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự với các Cán bộ nhân viên công ty có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
IMG_E0870
1
Chủ tịch HĐQT ông Phạm Hồng Sơn tham dự cuộc họp và chia sẻ: “Đối với các bạn, đây là những quyết định bổ nhiệm bất ngờ, nhưng những cống hiến của các bạn trong thời gian qua BTGĐ đều đã ghi nhận, và đây là thành quả của các bạn. Xin chúc mừng”.
 
Theo đó các Cán bộ nhân viên được nhận quyết định bổ nhiệm gồm có:
BCH VINALAND
Anh Huỳnh Tinh Đẩu giữ chức Phó Giám Đốc Triển khai dự án và CHT Dự án VinaLand (Nhân sự mới)
Anh Mai Thành Đôn giữ chức Trưởng BP Shop Drawing
Anh Nguyễn Đức Tín giữ chức vụ CHP Nội nghiệp
KHỐI VĂN PHÒNG
Chị Nguyễn Võ Quỳnh Trang giữ chức Giám đốc HCNS (Nhân sự mới)
Anh Nguyễn Đức Minh Tuấn giữ chức Phó Phòng QS
Anh Đoàn Thanh Sang giữ chức Phó Phòng Giao Thầu
Chị Bùi Thị Hằng giữ chức Phó Phòng Kế hoạch
Tất cả các quyết định bổ nhiệm đã được Chủ tịch HĐQT Phạm Hồng Sơn đồng thuận ký duyệt.
3
z3530574106866_a6f3a9c487d55e5d796fb13bda8a9f98
Tin tức khác
Xem thêm