Loading...

FBV HƯỞNG ỨNG GIẢI CHẠY "SUMMER WARRIOR" CỦA ĐẤT XANH E&C VỚI TINH THẦN "DATXANH E&C AND FRIENDS"


Một chương trình Thể thao nâng cao sức khỏe và gắn kết tinh thần của "Người Đất Xanh" do E&C tổ chức đã chính thức phát động vào ngày 1/6/2022 và sẽ kết thúc vào ngày 31/6/2022
Một chương trình Thể thao nâng cao sức khỏe và gắn kết tinh thần của "Người Đất Xanh" do E&C tổ chức đã chính thức phát động, FBV với tinh thần thể thao mạnh mẽ đã nhanh chóng tham gia cuộc thi.
284089767_391465539688025_3313105619185842754_n
Hiện tại cuộc thi đã ghi nhận rất nhiều cá nhân tham gia đến từ các Công ty thành viên vủa Đất xanh.  Có thể nói đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa gắn kết hệ thống thành viên DXG. Ngoài mục đích nâng cao sức khỏe và gắn kết tinh thần của “Người Đất Xanh”. Thông qua giải chạy lần này, Dat Xanh E&C mong muốn góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần “Strong body strong mind” trong toàn thể các Công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh.

285377572_394747116026534_2509455556948325198_n
Cùng chờ đón xem các thành viên cuối cùng về đích trong cuộc đua này vào ngày cuối cùng của tháng 6.

Tin tức khác
Xem thêm