Loading...

FBV BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngày 27/04/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng FBV đã họp và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày 27/04/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng FBV đã họp và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, 5 thành viên HĐQT bao gồm:
1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Văn Bắc – Phó Chủ tịch HĐQT (ông Bắc hiện đang là Giám đốc Tài chính – Tập đoàn Đất Xanh)
3. Ông Lê Hào – Thành viên HĐQT (ông Hào hiện đang là Phó Tổng Giám đốc – Tập đoàn Đất Xanh)
4. Ông Lê Khắc Trọng – Thành viên HĐQT
5. Ông Đoàn Trung Kiên – Thành viên HĐQT (ông Kiên hiện đang là Giám đốc Cung ứng chọn thầu – Tập đoàn Đất Xanh)
Và Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Khắc Trọng vào vị trí Tổng Giám Đốc Công Ty Cp Xây Dựng FBV kể từ ngày 27/04/2021.
Tập thể CBNV FBV xin chúc mừng Tân Chủ tịch HĐQT – Phạm Hồng Sơn và Tân Tổng Giám đốc – Lê Khắc Trọng cùng với sự tin tưởng ở cương vị mới các Vị Lãnh đạo sẽ dẫn dắt FBV ngày càng phát triển vững mạnh với mục tiêu trở thành Top 5 Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam trong tương lai gần.
 
177338600_2864798397111838_6976239196129800124_n
177464160_2864797890445222_3020439592212713481_n
178083751_2864797340445277_1316557481406997180_n
Tin tức khác
Xem thêm