Loading...

BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 2017


Ngày 21.07.2017 tại công ty Cổ Phần Xây Dựng FBV, dưới sự hướng dẫn của liên đoàn lao động quận Bình Thạnh, ban chấp hành lâm thời đã tổ chức bầu cử ban chấp hành công đoàn mới. Buổi lễ diễn ra với sự có mặt của hơn 30 đoàn viên của khối văn phòng và công trình, cùng sự có mặt của ban giám đốc công ty.

Cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp với sự chủ trì của BCH CĐ cùng ban kiểm phiếu, thông qua đó, công ty đã bầu chọn được 3 đồng chí vào ban chấp hành công đoàn gồm 3 đoàn viên ưu tú:

  • Ông Huỳnh Kim Tiến được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn CôngTy
  • Ông Trần Công Hạnh giữ chức Phó Chủ Tịch
  • Bà Vũ Lan Hương với vai trò Thư ký kiêm Kế toán Công đoàn.

Thay mặt BCH, Chủ tịch Công đoàn đã thông qua chương trình hành động của mình. Trong đó, chú trọng việc phối hợp với Ban Giám đốc công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong đơn vị.

PSX_20170722_093921-225x300   PSX_20170722_094041-225x300  PSX_20170722_094135-225x300 

Tin tức khác
Xem thêm