Loading...

Tại FBV, nhân sự là tài sản quý giá nhất, vì thế các chính sách về nhân sự luôn được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Ban Tổng Giám Đốc, những giá trị mà chúng tôi tạo nên luôn tuân theo nguyên tắc phát triển bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi là:

  • Xây dựng nguồn nhân lực  bền vững với đội ngũ lãnh đạo gương mẫu, đội ngũ nhân viên thành thạo nghiệp vụ, chuyên nghiệp.
  • Xây dựng nguồn nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm, cống hiến với nghề, có ý thức tự đào tạo, có khả năng hợp tác tốt với cộng sự.
  • Xây dựng nguồn nhân lực hòa nhập với văn hóa công ty, đảm bảo tính toàn vẹn giá trị cốt lõi văn hóa mà Công ty đã và đang xây dựng.

Lý do để bạn chọn FBV:

  • Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp
  • Các chính sách lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực
  • Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và nhiều đặc quyền phụ cấp khác
  • Chế độ đào tạo, huấn luyện hằng năm
  • Môi trường nhiều cơ hội phát triển bản thân