Loading...

Dự án

DỰ ÁN FIVE STAR

QUI MÔ DỰ ÁN

  • Tổng diện tích : 20.078ha
  • Khu công trình công cộng : 1,67% (3.350 m2)
  • Công viên xanh : 6,27% (12.595 m2)
  • Đất ở: 54,12% (108.661 m2)
  • Đất hạ tầng kỹ thuật: 0,3% (75.574 m2),
  • Ðường giao thông: 37,64% (60.100 m2)

Đất Xanh Construction (DXC) là nhà thầu chính thi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm các hạng mục: Đường giao thông, thoát nước thảy, thoát nước mưa và cấp nước cho toàn bộ dự án. Tổng đơn giá gói thầu là hơn 60 tỷ đồng.

Dự án khác
DỰ ÁN GOLD HILL
DỰ ÁN GOLD HILL
CHUNG CƯ SUNVIEW 3
CHUNG CƯ SUNVIEW 3
CHUNG CƯ SUNVIEW 1&2
CHUNG CƯ SUNVIEW 1&2
CHUNG CƯ FULL HOUSE
CHUNG CƯ FULL HOUSE
CHUNG CƯ VIỆT PHÁT
CHUNG CƯ VIỆT PHÁT
CHUNG CƯ OPAL GARDEN.
CHUNG CƯ OPAL GARDEN.